۱۳۸۵ اسفند ۲۰, یکشنبه

درباره « زنان ترکمن» در 160 سال پیش!!

مدتی پیش به اشاره نوشته بودم که دارم سفرنامه ای را به فارسی بر می گردانم که کیث ادواردز ابوت- یکی از ریرک ترین کارمندان سفارت انگلیس درتهران در 1848 نوشته است و اصل آن تحت شماره 136 اسناد محرمانه در آرشیو وزارت امور خارجه انگلیس موجود است. ابوت در فاصله 1 نوامبر 1847 تا 17 فوریه 1848 به مازندران و استرآباد سفر کرده بود. این چند جمله در آن به نظرم جالب آمد که برای شما باز نویسی می کنم:
«همه کارها( ی تولیدی) و کارهای خانگی به گردن زنان است. زنان فرش، نمد، گلیم هائی که پشت اسب می اندازند را می بافند. درحالی که بچه های نق نقو همه جا به دنبال شان روان اند، همه آشپزی هم بعهده زنان است. چادر ها را نصب می کنندووقتی لازم باشد، جمع می کنند. در حالی که شوهران مفت خوارشان، راحت می گذرانند و برپشت اسبهای شان سوارشده و گاه وبیگاه همسایگان را غارت می کنند و به کشت ناچیزی که انجام می گیرد می پردازند. البته دردیگر عرصه های زندگی زناشوئی، مردان از رقابت زنان در امان نیستند. دراردوگاه ایرانی ها، من با یک زن ترکمن ملاقات کردم که خودش را فاطمه سردارمی نامید و مثل مردان لباس پوشیده و همان گونه مسلح بود و به دلاوری های خود در غارت از گوکلمان ها می بالید وحتی سر جداشده دو گوکلمان را حفظ کرده بود تا به تهران برده و به عنوان هدیه به شاه عرضه کند. این زن دررشادت و روحیه جنگ آوری و فرماندهی حمله و غارت مشهور بود و با غرور زیاد از پیروزی های خویش بر علیه گوکلمان ها سخن می گفت. »

0 نظر: