۱۳۸۵ اسفند ۱۱, جمعه

مبحث شیرین تجارت خارجی ایران

دراینجا خوانده ام که در 11 ماه گذشته، کل صادرات غیر نفتی ایران اندکی کمتر از 14.5 میلیارددلار بود و درطول همین مدت هم، اندکی کمتر از 47 میلیارددلارکالا وخدمات وارد ایران شد. به این حساب، رکود کسری تراز پرداختها درتاریخ اقتصادی ایران « مدرن» شکسته شده است. فقط دعا کنیم که بازار نفت نشکند و قیمت نفت به همین شکل بالا بماند چون اگر نماند، معلوم نیست این تفاوت از چه منبعی باید تامین مالی بشود!
البته در تازه ترین گزارش توسعه انسانی می خوانیم که کل تولید ناخالص داخلی ایران 163.5 میلیارددلار برآورد شده است. به این ترتیب این کسری 32.5 میلیاردی می شود چیزی حدود 20%و این رقم برای هر اقتصادی، اندکی زیادی زیاد است. ولی چه غم! که فعلا نفت داریم....

0 نظر: