۱۳۸۶ فروردین ۷, سه‌شنبه

سهم دولت از تولید ناخالص داخلی

یکی ازادعاهای تکراری شماری از اقتصاددانان درایران این است که دولت در اقتصاد نقش برجسته ای دارد و میدان را برای « کارآفرینان» بخش خصوصی تنگ کرده است!

0 نظر: