۱۳۹۴ شهریور ۳, سه‌شنبه

بحران مالی بعدی:


همه شواهد درمعرض دیدند نگوئید به شما اخطار داده نشد.
بیل هولتر

درقبل از سقوط مالی قبلی گفته می شد که « کسی نمی دانست که چه دارد اتفاق می افتد». البته آن موقع هم به واقع این گونه نبود همان طور که الان هم آن گونه نیست. اگردر2007 به دنبال حقیقت بودید یک سرمایه گزار متوسط به اندازه کافی از منابع متعدد هشدار دریافت کرده بود که چه دارد اتفاق می افتد و اما هشدارها الان بسیار جدی ترندوساده تر شنیده می شوند حتی از سوی بعضی از اقتصاددانان جریان اصلی و حتی « از منابع رسمی». ولی آیا کسی گوش می کند؟
ولی وقتی بزرگترین سقوط مالی  واجتماعی درتاریخ اتفاق می افتد « آنها» می گویند که به شما هشدارداده بودیم. ولی این « آنها» کیان اند و دقیقا چه هشدارهائی داده بودند.
برای چندین سال و به ویژه در 12 ماه گذشته صندوق بین المللی پول و بانک بین المللی هشدارپس ازهشدار صادرکرده اند. آنها به راستی به همه ما همان طور که نشان خواهم داد هشدارداده اند. آیا من باور دارم که از خوش قلبی این کاررا کرده اند؟ نه. فکر می کنم این قضیه شوخی بود با لبخندی که بعد زدند چون گوسفندان تا زمانی که اندکی دیر می شود می خوابند. درنتیجه کاری که لاری وایت کرده[1] یک لیست کاملی از هشدارهای داده شده دردسترس است. من این هشدارها را درسال گذشته دیده ام و حتی درباره بعضی ها کامنت هم گذاشته ام ولی هرگز به ذهنم هم نرسید که تعدادشان چقدرزیاد است. من به همه این مقاله ها لینک نمی دهم فقط برای این که ببینید چه تعدادهشدارداده شده است و چقدر این هشدارها جدی اند لیستی ارایه می دهم. به نظر خودم سه تا مقاله مهم تر از بقیه را  با یک ستاره مشخص می کنم ولی در طول 12 ماه گذشته 16 بار هشدارداده شد.
ژوئیه 2014: بانک بین المللی درباره « حباب دارائیها» هشدارجدی داد.
ژوئیه 2014: صندوق بین المللی پول به نقل از بلومبرگ: صندوق درباره ریسک بالقوه رشد جهانی هشدارداد.
اکتبر 2014: بانک بین المللی « هیچ کس نمی دانست چه دارد اتفاق می افتد».
اکتبر 2014: وبلاگ صندوق بین المللی پول: چه می تواند باعث شود تا 3.8 تریلیون دلار اوراق قرضه جهانی بسوزد؟
اکتبر2014: گزارش صندوق بین المللی پول: « موج داغ» افزایش ریسک مالی درامریکا
دسامبر 2014* بانک بین المللی در باره بازارها هشدارداد.
دسامبر 2014: بانک بین المللی درباره دلار امریکا هشدارداد
فوریه 2015: صندوق بین المللی پول: بانکداری درسایه، هشدار دیگری از صندوق ولی این بار درباره بانکداری درسایه.
مارچ 2015: پیتردویل محقق پیشین صندوق بین المللی پول« ازصندوق بین المللی پول انتظار نداشته باشید که درباره بحران تازه هشدارزودهنگام بدهد».
آوریل 2015* صندوق بین المللی پول« شوک نقدینگی» صندوق به ناظران می گوید برای شوک نقدینگی آماده باشند.
مه 2015 بانک بین المللی: « به قواعد تازه نیازمندیم»: بانک بین المللی زمانش رسیده به فکر قواعد تازه بازی باشیم.
ژوئن 2015: بانک بین المللی گزارش ریسک اعتباری: گزارش مدیریت ریسک جدید اعتباری.
ژوئن 2015: صندوق بین المللی پول: هوزه وینال از صندوق بین المللی پول می گوید بانکهای مرکزی باید بازارساز بشوند.
ژوئن 2015* بانک بین المللی ( به نقل از دیلی تلگراف): بانک هشدار می دهد که جهان دربرابر بحران مالی بعدی کاملا بی دفاع است.
ژوئیه 2015: صندوق بین المللی پول هشدار می دهد که نظام مالی امریکا هم چنان شکننده است.
ژوئیه 2015: صندوق بین المللی پول هشدارمی دهد که صندوق های باز نشستگی درامریکا حامل ریسک ساختاری هستند.
مشاهده می کنید! هشدار هاداده شده است. درواقع نه یک بار بلکه بارها و درعین حال از کسانی که دستی از نزدیک برآتش دارند. ولی هر روزه در روزنامه های رسمی می خوانیم درواشنگتن پست یا دروال استریت ژورنال که نگران نباشید، خوش باشید.
یکی از این مقاله ها از سوی بانک بین المللی دراکتبر2014 می گوید « هیچ کس نمی دانست چه دارد اتفاق می افتد» و این عبارتی است که درسالهای 2008-2009 بارها تکرارشده بود و شنیده بودیم. آنها می بینند که چه دارد اتفاق می افتد و دریک سال گذشته هم بارها هشدارداده اند.
خواهش می کنم سعی کنید بفهمید چه دارد می گذرد. بانک بین المللی « بانک مرکزی» بانکهای مرکزی دنیاست. هیچ کس به خوبی اینها وضعیت درونی بازارهای مشتقات را نمی شناسد.
اگربه حرفهای من و کسانی مثل من که می کوشند این هشدارها را به اطلاع شما برسانند گوش نمی کنید حداقل به صندوق بین المللی پول و بانک بین المللی گوش کنید. آنها پیشقدم شده اند و پس از این که بحران دوباره اتفاق افتاد خواهند گفت « ما کوشیدیم به شما هشداربدهیم».
یادآوری مترجم:
به غیر از موردآخرکه لینک اش در اصل مقاله مشکل دارد برای کسانی که می خواهند درباره این هشدارها بیشتر بدانند، لینک آنها را به دست می دهم. ا.س.


     

لینک مقاله به انگلیسی:
[1] http://www.lonestarwhitehouse.blogspot.co.uk/

0 نظر: