۱۳۸۵ اسفند ۲۴, پنجشنبه

اگرچشم بصیرتی باشد، بحران را می شود دید....

وقتی این خبر را خواندم اندکی رفتم تو فکر. یعنی چه! درطول این سفرهای استانی آقای رئیس جمهور، 5میلیون و 400 هزار نامه به ایشان نوشته شده است. قبل از هرچیز، مسلم است که این نامه ها، نامه های فدایت شوم و سلام علیک معمولی نیست که کسی به ایشان نوشته باشد. درضمن اگر توجه بکنیم که به احتمال زیاد ولی به دلایل مختلف، بخش های خیلی جوان وخیلی پیر جمعیت هم احتمالا جزو این نامه نویسان نیستند . با این حساب، تنها می ماند بخشی از کل جمعیت این شهرها وروستاها. رقم واقعی اش را نمی دانم.
خوب از این پالودن رقم وعدد می خواهم چه نتیجه ای بگیرم؟
والله بد خواه این مملکت و این مردم نیستم. ولی آقای رئیس جمهور، علامت یک بحران جدی اجتماعی و حتی سیاسی و حتما اقتصادی را می بینید یا این که این جا هم، « رانت خواران» با فعالیت های شما- که متاسفانه عمدتا از عرصه حرف فراتر نرفته است- مخالفت می کنند!

این هم عکسی که در سفرتان به مازندران گرفته شده است.

0 نظر: