۱۳۹۴ مرداد ۷, چهارشنبه

کلیمی های امریکا از توافق با ایران حمایت می کنند.


نظرسنجی ها نشان می دهدکه کلیمی های امریکا با اکثریت قابل توجه از توافق اتمی باایران حمایت می کنند. برای نمونه درنوامبر گذشته در کریستین ساینس مونیتور می خوانیم: « 84 درصد کلیمی های امریکا ترجیح می دهند توافقی باایران صورت بگیرد که از سوئی تحریم های سخت را لغو می کند و درازایش ایران هم موافقت می کند که برنامه اتمی اش را به استفاده غیر نظامی محدود کرده و بازدید بازرسان را می پذیرد».
گروه حامی اسرائیل جی استریت ماه گذشته گزارش کرد: « کلیمی های امریکا به شدت از یک توافق نهائی با ایران که درازای بازرسی بیشتر تحریم های اقتصادی را کمتر می کند حمایت می کنند. 59 درصد گفته اند که ازیک توافق این چنینی حمایت می کنند درمقایسه با 53 درصد که درآوریل در یک نظر سنجی سی ان ان به همین سئوال پاسخ داده بودند». امروز جی استریت گزارش کرد:« یک همه پرسی سراسری از 1000 کلیمی امریکائی که از سوی GBA Strategies برای جی استریت انجام گرفت به این نتیجه رسید که یک اکثریت قابل توجهی از کلیمی ها از توافقی که اخیرا بین ایران و امریکا و دیگر قدرت های جهانی به دست آمد دفاع می کنند. 20 درصد اختلاف- 60 درصد حامی توافق و 40 مخالف باآن با نتایج نظر سنجی های مشابه از جمله 18 درصد اختلافی که از سوی نشریه مجله کلیمی های لس آنجلس هفته گذشته منتشرشد و همین طور 18 درصد اختلاف بین موافقین و مخالفین که جی استریت در قبل از توافق انجام داد هم خوان است. نظر سنجی های متعددی با وضوح قابل توجه نشان دادند که کلیمی های امریکائی به شدت از توافق حمایت می کنند و از کنگره می خواهند که آن را تصویب کند. با توجه به مبارزه تبلیغاتی شدید علیه توافق که از سوی   AIPAC  و ائتلاف جمهوری خواهان کلیمی هدایت می شود تردیدی نیست که این فعالیت های گسترده درواقع بازگوکننده نظریات اکثریت کلیمی های امریکا نیست. 70 درصد کلیمی های امریکا ازمداخلات امریکا حمایت می کنند حتی اگر این به این معنا باشد که امریکا بگوید هم با اسرائیل موافق نیست و هم با عربها و 69 درصد از کلیمی های امریکا از این که امریکا روی هر دوطرف برای رسییدن به توافق فشار بیاورد حمایت می کنند.
اسناد را درآدرس های زیر مشاهده کنید.
 thisthisthisthis, this and this
بعلاوه همان طور که جی استریت گزارش کرد صدها تن از کارمندان ارشد وزارت دفاع و نیروهای امنیتی اسرائیل هم از این توافق حمایت می کنند. بد نیست اضافه کنیم که رئیس سازمان سیا هم با این توافق موافق است.


0 نظر: