۱۳۸۶ فروردین ۲۹, چهارشنبه

این عکس کیست؟


چون از نوشتن خسته شده ام بهتر دیدم این عکس را برای شما بگذارم در این جا. اگر گفتید که این عکس کیست؟


برای این که
راهنمائی بکنم، این هم عکس خانه اش:و باز برای این که بیشتر راهنمائی بشوید، یک عکس دیگرش را دراینجا گذاشتم. اگر هنوز هم صاحب این عکس را نشناختید که پس وای به حال تان!
0 نظر: