۱۳۸۶ فروردین ۳۱, جمعه

اولین و آخرین عکس نیمایوشیج


اولین عکس نیمایوشیج


این هم آخرین عکسی که از نیمایوشیج داریم.منبع: کتاب یادمان نیمایوشیج به همت زنده یاد سیروس طاهباز 1368

0 نظر: