۱۳۸۶ فروردین ۳۰, پنجشنبه

درباره تورمی که « کنترل» شده است!!

آن قدیم ها که کسی را یارای دست رسی به کره ماه نبود، رندی به طعنه گفته بود که « من می گویم کره ماه، این دایره سفیدی که شبها درآسمان می بینید، از جنس پنیرسفید هلندی است» و هرکس هم که می گفت بابا جان، حرف دهنت را بفهم، او هم جواب می داد اگر حرف مرا قبول ندارید خودتان به ماه بروید و بنگرید تا صحت عرایض من برشما روشن شود. حالا به تعبیری شده، کار این آقای احمدی نژاد و دولت متبوع ایشان در باره اقتصاد ایران.
اطلاعیه مهم مرکز فرهنگی زنان را د راینجا بخوانید.

0 نظر: