۱۳۸۶ فروردین ۱۴, سه‌شنبه

پی آمدهای تحریم اقتصادی!

روز شنبه 12 فروردین 1386 رادیوی همبستگی با من و آقای پیران آزاد درباره پی آمد های تحریم اقتصادی و بحران روابط ایران و انگلیس مصاحبه ای کرده است که اگر دوست داشتید در اینجا بشنوید.

0 نظر: