۱۳۸۶ فروردین ۲۴, جمعه

مبارزه با استکبار به شیوه ملانصرالدین!!

داشتم در آرشیو روزنامه مرحوم شرق می گشتم. رسیدم به این گزارش شرق، که دبیرکل استشهادیون اعلام کرده است که نام نویسی برای فعالیت های شهادت طلبانه با « استقبال» زیادی روبرو شده و « تاكنون فقط در تهران ۵۵ هزار نفر را براى عمليات شهادت طلبانه ثبت نام كرده اند». اجازه بدهید که چند تا فرض ساده ساز بکنیم:
فرض می کنیم:
- که برای کل ایران، این رقم به 100 هزار نفر برسد.
- که متوسط سن این داوطلبان 20 سال است وقراراست اگر به « شهادت» نرسند، تا سن 60 سالگی به کار و تولید ادامه بدهند.
- که متوسط ارزش تولید ماهیانه این « داوطلب نمونه» ما هم 400 هزار تومان است.
- که متوسط هزینه های آموزشی و بهداشتی و غیره، تا کسی به 20 سالی برسد هم بطور متوسط سالی یک میلیون تومان است.
می دانید اگر این 100 هزارنفر درپیشبرد « شهادت طلبی» خویش « موفق» بشوند، چه میزان « ثروت» مملکت تلف می شود؟

21.200.000.000.000 تومان
که به حساب قیمت دلار دربازارهای تهران می شود رقمی معادل 23000 میلیون دلار
البته فرض کرده ام که متوسط تولید تغییر نمی کند یعنی ارزش متوسط تولید درسال اول و در سالی سی ام با هم برابر خواهد بود که
البته فرض بیخودی است.
شمارانمی دانم. ولی من عجیب به یاد ملانصرالدین معروف افتادم.....!

0 نظر: